apstraktna moderna slika na platnu

moderna apstrakcija na platnu slikara ranka ajdinovića. Dimenzije slike 40 x 40 cm. Format je kockasti