Moderni morski pejsaž apstrakcija

Apstraktni morski pejsaž, za moderni stan ili ured. Tehnika akrilik kombinirano. Dimenzije 70 x 50 cm