originalna apstrakcija, vodoravna 70 x 50 cm

Apstraktna slika original ranka ajdinovića. Morerno slikarstvo u hrvatskoj. Format je horizontalan a Dimenzije slike su 70 x 50 cm