morski pejsaž apstrakcija

morski pejsaž u apstraktnom stilu, velikog formata na platnu, original ajdinović ranko