Apstraktna slika morski pejsaž na platnu

Apstraktna slika morski pejsaž na platnu