apstrakcija na platnu_moderna umjetnost

apstraktna slika na platnu, moderna umjetnost slikara ranka ajdinovića.Naziv slike je na sunčanoj obali