moderni slikar

apstraktna slika na platnu, moderna umjetnost slikara ranka ajdinovića. Tehnika slike je akrilik kombinirano. Veliki vodoravni format dimenzija 120 x 80 cm