Slikarska tehnika akrilik

Apstraktna slika velikog formata za moderni stan. Tehnika akrilik kombinirano na platnu. Dimenzije 150 x 100 cm. Slikar Ranko Ajdinović