Moderna slika za dnevni boravak, originalna apstraktna umjetnost, Ajdinović