Apstraktna umjetnost ajdinović ranko, moderne slike, crveno plave boje

apstraktna umjetnost ajdinović ranka, moderna slika velikog formata 100 x 70 cm