moderna slika za hodnik

moderna slika za hodnik_uokvirena mala slika, apstrakcija na platnu kvadratnog formata. slikar ranko ajdinović