Slika za moderni stan_apstrakcija

Slika za moderni stan. Velika apstrakcija na platnu. Autor slike Ranko Ajdinović