Slika za moderni stan_apstrakcija

Slika za moderni stan. Velika apstrakcija na platnu za moderni stan. Autor slike Ranko Ajdinović