Moderna slika na platnu apstrakcija

Moderna slika na platnu apstrakcija Ajdinović Ranka.Velika kvadratna slika apstraktna umjetnost za modernu kuću, ured ili apartman.Dimenzije 100 x 100 cm