Apstraktno slikarstvo ajdinović

Apstraktno slikarstvo ajdinović Ranko. Velika moderna kvadratna slika na platnu za moderni interijer. Dimenzije 100 x 100 cm. Kompozicija r3