Moderno slikarstvo

Moderno slikarstvo Ajdinović, umjetnička slika na platnu velikih dimenzija,za uređenje modernih prostora. Originalna apstrakcija 100 x 100 cm