Apstraktne slike Ajdinović Ranko

Apstraktne slike Ajdinović Ranko_velike moderne slik na platnu_kompozicija r1 (1)