Umjetnička slika pejzaž na platnu Ajdinović

Umjetnička slika pejzaž na platnu moderna apstraktna slika Ajdinović Ranko_Unutarnji pejzaž O (8)