anko Ajdinović moderna slika na platnu,uspravna umjetnička slika, pejzaž_Unutarni pejzaž O (8)

Ranko Ajdinović moderna slika na platnu,uspravna umjetnička slika, pejzaž. Unutarnji pejzaž, dimenzije 100 x 70 cm