Moderna apstrakcija manji format, umjetnička slika na platnu Ajdinović

Moderna apstrakcija manji format, umjetnička slika na platnu Ajdinović