Pejzaž apstrakcija na platnu Ajdinović_Unutarnji pejzaž 0 18

Pejzaž apstrakcija na platnu Ajdinović_Unutarnji pejzaž 0 18