Apstraktna slika Ajdinović Ranka

Umjetnička apstraktna slika akademskog slikara Ajdinović Ranka