Slika na platnu slikara Ajdinović Ranka

Moderna umjetnička slika apstrakcija na platnu slikara Ajdinović Ranka