Morski pejzaž na platnu moderna apstraktna slika okomit format Ajdinović Ranko

Morski pejzaž na platnu moderna apstraktna slika okomitog velikog formata akademskog hrvatskog slikara Ajdinović Ranka