Moderna slika za stan ajdinović apstrakcija-na platnu kompozicija sa 3