Moderna-slika-za-stan-ajdinović_apstrakcija-na-platnu_kompozicija-sa-3-interijer