moderna-slika-toplih-boja-apstrakcija-Ranka-Ajdinovića-kompozicija sa 7 (1)