apstraktna slika Ajdinović Ranko Kompozicija SA 8

apstraktna-slika-Ajdinović-Ranka-Kompozicija-sa-8 (1)