Apstraktne slike grafike Ajdinović Ranko urbani pejzaže 6

Ranko urbani pejzaže 6. Izrada velikih apstraktnih slika po narudžbi na platnu i papiru. Akademski slikar Ajdinović