Umjetnički printevi moderne grafike za urede, hotele, apartmane i stanove

Umjetnički printevi moderne grafike za urede, hotele, apartmane i stanove. Apstrakcije rozo, plavo, žutih boja. Akademski slikar Ajdinović Ranko