Serigrafije na platnu i papiru apstraktne slike, grafike za moderne interijere, kuće, stanove, poslovne urede, apartmane, odvjetničke urede i slično.
Autor slika je hrvatski akademski slikar Ranko Ajdinović