modernistička slika slikara Ajdinovića u tankom okviru

Velike modernističke slike grafike na platnu i papiru akademskog slikara Ajdinović Ranka za moderne interijere.