Modernistička slika velikog formata iznad sofe i pokraj biljke

Velike modernističke slike grafike na platnu i papiru akademskog slikara Ajdinović Ranka za moderne interijere.