Apstraktna slika za uređenje stana Ajdinović

Uređenje stana slikama umjetničkim grafikama, serigrafije ograničene edicije. Akademski slikar Ajdinović Ranko