Velika moderna umjetnička crveno plava apstrakcija iznad kauča

Velika moderna umjetnička crveno plava apstrakcija iznad kauča.
Akademski slikar Ajdinović Ranko