Žuta slika na platnu Ajdinović

Moderna apstraktna umjetnička slika slikara Ajdinović Ranka sa prevladavajućom žutom bojom