Moderna umjetnička slika apstrakcija Ajdinovićč Ranko

Moderne umjetničke slike, apstrakcije umjetnika ajdinovic ranka pod nazivom Susret u međuprostoru