Diptih dvije apstraktne slike živih boja u bijelom okviru iznad stola

Diptih-dvije-moderne-apstraktne-slike-u-paru-živih-boja-Ajdinović Ranko bijeli okvir