Moderna apstraktna slika buđenje u novome svijetu Ajdinović

Velika moderna umjetnička slika na platnu Ajdinović Ranko