Diptih slika u dva djela apstrakcija Ajdinović

Diptih dvodjelna slika na platnu akademskog slikara Ajdinović Ranka