Buđenje 10 umjetnička slika apstrakcija slikara Ajdinović Ranka

Buđenje 10 moderna apstraktna slika na platnu žuto, tirkizno i sive boje akademskog slikara Ajdinović Ranka.