Kvadratna slika za stan, modrna apstrakcija na platnu svjetlih boja Ajdinović Ranko