Moderna kvadratna slika apstrakcija Ajdinović

Moderna kvadratna slika apstrakcija iznad kauča. Umjetničko djelo akademskog slikara Ajdinović Ranka