Moderna slika sa oslikanim okvirom slikara ranka ajdinovića

Moderna slika apstraktnog stila sa oslikanim okvirom akademskog slikara ranka ajdinovića