Ajdinović Ranko Apstraktna slika na platnu svod posred voda

Moderna apstraktna slika ajdinović ranka pod nazivom svod posred voda