Velika moderna slika apstrakcija na platnu Ajdinović Ranko

Velika moderna umjetnička slika apstrakcija na platnu Ajdinović Ranko