Velika moderna slika apstrakcija Ajdinović u interijeru iznad kauča

Velika moderna slika apstrakcija živih boja slikara Ranka Ajdinovića u interijeru iznad kauča