Apstrakcija Ajdinović Ranka, umjetnička slika na platnu iznad sivog kauča

Apstrakcija Ajdinović Ranka, umjetnička slika na platnu iznad sivog kauča