Geometrijska moderna apstrakcija živih boja

Geometrijska moderna apstrakcija živih boja akademskog slikara Ranka Ajdinovića