Apstraktni pejzaž geometrijska apstrakcija na platnu u interijeru slikara Ranka Ajdinovića

Apstraktni pejzaž geometrijska apstrakcija na platnu u interijeru slikara Ranka Ajdinovića